PVSK


 1/1 Pages « ‹ [1] › » 
  1. Uygulama özellikle PVSK hükümlerine dayandýrýlmaktadýr. Bu duruma son verilmesi þarttýr.  ( Quelle: Turkish Web )