rammestyring


 4/1 Pages « ‹ [1] › » 
  1. Konkrete opgaver i 1998: Understøtte og koordinere arbejdet i forældrebestyrelserne, fx om mål- og rammestyring.  ( Quelle: www.ffn.dk )

  2. Strukturændringen blev indført med sigte på at forberede fængslerne til mål- og rammestyring.  ( Quelle: www.kriminalforso... )

  3. I anledning af bydelsforsøget er der dukket en række nye ord op: Tilskudsfordelingsmodel, opgaveområde, indsatspulje, formålspulje, mål og rammestyring.  ( Quelle: www.sv-folkeblad.dk )

  4. Af bilag 3 fremgår en beskrivelse af Midtdjurs Kommunes virksomhedskoncept - en håndbog i mål og rammestyring.  ( Quelle: www.midtdjurs.dk )